Laquinimod als behandeling voor MS?

fp-klinischLaquinimod kan een eenmaal per dag orale therapie worden voor zowel RR als PP MS. Op dit moment zitten beide middelen nog in de onderzoeksfases voordat het voorgeschreven mag worden door artsen. Uit eerdere onderzoeken concluderen experts dat Laquinimod hoge potenties heeft voor het verminderen van het ziekteproces bij RRMS en PPMS.

De eerdere studies bij mensen toonden namelijk aan dat het middel zou zorgen voor verlaging van ontstekingsbevorderende en een toename van ontstekingsremmende cytokines, vermindering van progressie van de ziekte en een afname van het hersen volume verlies.

Voordat Lanquinimod op de markt kan komen, moeten de volledige klinische onderzoeken nog afgesloten worden. Het middel zit voor RR MS in de 3de fase (van de vier fases) van de klinische studies en voor PP MS in de 2de fase.

Dit houdt in dat voor PP MS er nu wordt onderzocht welke dosis van Laquinimod optimaal is voor mensen met PP MS. Dit is voor RR MS al bepaald, waardoor er nu voor Lanquinimod onderzocht wordt welke werkingen en effecten het middel heeft en hoe de werking is in vergelijking met medicatie die nu op de markt is.

Het zou ook kunnen zijn dat Lanquinimod in combinatie met een bestaande eerstelijns medicatie (bijv. een Rebif of Copaxone) voorgeschreven gaat worden. Dit zal bepaald worden naar aanleiding van (vervolg) klinische studies.

Bron: Hainke U, Thomas K, Ziemssen T, Department of Neurology, Multiple Sclerosis Center, Center of Clinical Neuroscience, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden University of Technology, Dresden , Germany.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27089834

Bron: MSweb

 

Advertenties

Pas op voor vervalste medicijnen

Pas-op-voor-vervalste-medicijnenHet ministerie van VWS wijst op de gevaren van vervalste medicijnen. Honderdduizenden mensen bestellen wel eens receptgeneesmiddelen online zonder dat ze daarvoor een recept hebben. Vaak koop je dan vervalste medicijnen zonder het door te hebben.

Het gebruik van vervalste medicijnen kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak geen goed beeld hebben van de mogelijke gevaren die spelen bij het online aanschaffen van medicijnen. De medicijnen die het meest online worden gekocht zijn, pijnstillers, afslankmiddelen, seksgerelateerde middelen en slaap- en kalmeringsmiddelen.

De campagne biedt handvatten waarmee iemand de betrouwbaarheid van een online aanbieder van geneesmiddelen kan controleren. zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken. Bij het online kopen van geneesmiddelen geldt altijd:

  • Controleer of de aanbieder betrouwbaar is en doe de check op echt-of-nep.nl
  • Koop nooit receptgeneesmiddelen zonder recept
  • Neem bij vragen over het gebruik van geneesmiddelen contact op met uw arts of apotheker

De campagne maakt onderdeel uit van een bredere en doorlopende aanpak van vervalste medicijnen. Zo wordt het verplicht om veiligheidskenmerken op te nemen op de verpakking van receptgeneesmiddelen. Hiermee kan de echtheid worden aangetoond. Online aanbieders moeten zich ook aanmelden bij de overheid. Na controle krijgen zij een logo op hun site.

De consument kan het logo aanklikken en komt dan terecht op de website van de overheid http://www.aanbiedersmedicijnen.nl . Hier kan gecontroleerd worden welke categorie producten de aanbieder mag verkopen.

Daarnaast worden artsen en apothekers geïnformeerd om gezondheidsklachten als gevolg van vervalste medicijnen beter te herkennen en te melden. Ten slotte doet het RIVM verder onderzoek naar de ernst en omvang van de schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van vervalste medicijnen.

Bron: Rijksoverheid én MSweb

Arbaclofen of Baclofen bij MS?

De nieuwe ‘Arbaclofen retardtabletten’ ter bestrijding van spasticiteit bij MS lijken het beter te doen dan het reeds toegelaten MS medicijn Baclofen, volgens een in april in Canada gepresenteerde studie.

De studie werd in april gepresenteerd op het congres van de AAN, de American Academy of Neurology, in Vancouver (Canada). Spasticiteit komt bij MS vaak voor. Toch blijft deze klacht dikwijls onbehandeld, wat tot verlies aan kwaliteit van leven kan leiden, zoals slecht slapen, loopproblemen, pijn en verminderde zelfstandigheid.

Er zijn weliswaar medicijnen tegen spasticiteit bij MS zoals Baclofen-tabletten, maar deze leiden vaak tot verhoogde moeheid. Voor mensen met MS, die toch al met extra vermoeidheid te kampen hebben, is dit uit den boze. Daardoor blijft behandeling van spasticiteit soms achterwege. Arbaclofen retardtabletten geven de werkzame stof langzaam, verspreid over langere tijd aan het lichaam af. Uit de studie blijkt dat Arbaclofen in vergelijking met Baclofen veel minder moeheid veroorzaakt terwijl de werking vergelijkbaar is.

Aan het onderzoek deden 354 proefpersonen mee, willekeurig ingedeeld in een groep met Arbaclofen, Baclofen of een placebogroep. De werkzaamheid van drie verschillende doses van 2x daags Arbaclofen (20,30 en 40 mg/d), werd vergeleken met Baclofen-tabletten ( 40, 60 en 80 mg/d) of een placebo.

De resultaten toonden aan dat Arbaclofen, vergeleken met Baclofen, meer tolerantie, dezelfde werkzaamheid en veiligheid en meer therapietrouw bij MS-patiënten liet zien .Bijwerkingen waren o.a. slaperigheid, urineweginfecties, veel plassen en spierzwakte.

Bron: Van AMSEL e.V en AAN Vancouver (19.04.2016)