Kuur gehad

kuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen maandag ben ik naar de VU geweest voor een 3 daagse Prednisolonkuur. Stootkuur ook wel genaamd. Helaas zat ik weer in een schub 😦 en aangezien ik mijn armen slecht kon bewegen, dacht ik hmm laat ik de VU maar even contacten.

Een arts assistente hielp me én overlegde met (toevallig) mijn eigen neuroloog. Die gaf aan dat ik over 6 weken bij hem moest komen én dat ik moet nadenken over andere medicijnen 😦

Nu eerst maar de Prednisolon zijn werk laten doen én dan denken over andere medicijnen

 

Advertenties

Eigen bijdrage chronisch zieke omlaag

De zorgkosten gaan in 2017  omlaag voor ongeveer 290.000 huishoudens met een chronisch zieke. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit om de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning die via de gemeenten wordt verleend, te verlagen.

fp-nieuws-100x100Bij de gemeenten kunnen mensen bijvoorbeeld terecht voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding of de aanpassing van hun huis. Vooral alleenverdieners met een chronisch zieke partner gaan erop vooruit. Gemiddeld houden zij 1400 euro per jaar meer over dan nu.

Financiën

Dat maakte staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) op 20 september bekend. “Het is mooi dat we voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben en hun partners heel gericht iets kunnen doen om hun zorgkosten te verlagen nu het beter gaat met Nederland’’, aldus Van Rijn. Ook ouderen zullen minder geld kwijt zijn aan eigen bijdragen. Een alleenstaande oudere met AOW is nu per jaar hooguit 252 euro kwijt aan eigen bijdragen. Vanaf volgend jaar betaalt diezelfde oudere maximaal 227 euro.

Basispremie gelijk

Dinsdag werd eveneens duidelijk dat de basispremie voor de zorgverzekering volgend jaar nauwelijks stijgt. Het ministerie verwacht dat de premie per maand 3,50 euro omhoog gaat tot 103 euro per maand. Dat is bijna evenveel als in 2012, maar minister Edith Schippers wijst er wel op dat mensen daarvoor meer en betere zorg kunnen krijgen.

Zo zijn er nu nieuwe behandelingen en medicijnen in het pakket opgenomen, bijvoorbeeld medicijnen tegen kanker en fysiotherapie bij etalagebenen. De zorgverzekeraars bepalen later hun tarieven.

Bron: Skipr

Zorgkosten in vijf jaar verdubbeld

De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel zorg nodig hebben. Een echtpaar met een modaal inkomen waarvan een partner chronisch ziek is, betaalde in 2011 ruim drieduizend euro aan zorg en in 2016 ruim zevenduizend euro.

nieuws-160921-zorgkosten_in_vijf_jaar_verdubbeldMensen met een zware zorgvraag hebben veel verschillende vormen van zorg nodig. Dat loopt van medische zorg, medicijnen en hulpmiddelen tot aan allerlei vormen van ondersteuning die vaak door de gemeente worden verzorgd.

Zoals huishoudelijke hulp of een woningaanpassing. Voor al deze vormen van zorg zijn mensen met een zware zorgvraag de afgelopen jaren méér gaan betalen. Daar komt nog bij dat de financiële tegemoetkomingen die ze kregen, grotendeels zijn wegbezuinigd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht Ieder(in).

De financiële gevolgen zijn enorm:

  • Voor een alleenstaande met een netto-inkomen van 14 duizend per jaar stegen de zorgkosten van 1295 euro in 2011 naar 2.673 euro in 2016;
  • Voor een alleenstaande met een modaal inkomen van 25.700 stegen de zorgkosten van 2.974 naar 5.708 euro;
  • Voor een paar met een netto-inkomen van 19 duizend per jaar stegen de zorgkosten van 2.133 naar 4.532;
  • Voor een paar met een modaal inkomen van 27.250 stegen de zorgkosten van 3.234 naar 7.364

Onacceptabel

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), noemt deze stijging volstrekt onacceptabel. “Voor de doorsnee burger vinden we een eigen risico van 385 euro al te hoog. Maar ondertussen kunnen de zorgkosten van mensen met een zware beperking oplopen tot wel drie maandsalarissen. Dat is van de gekke. Het is hoog nodig dat er een maximum komt voor wat mensen in totaal aan zorg moeten betalen.”

Verder kunnen gemeenten veel doen om de zorgkosten voor deze groep te verminderen. Soffer: “Veel ondersteuning wordt door de gemeente geleverd. Het zou al veel verschil maken als gemeenten minder hoge eigen bijdragen zouden vragen voor bijvoorbeeld woningaanpassing, huishoudelijke hulp of dagbesteding en vaker financieel zouden bijspringen voor mensen die in de knel komen.
Gemeenten hebben hiervoor allerlei instrumenten maar er zijn maar weinig gemeenten die daar gebruik van maken.”

Een Vandaag

Een Vandaag besteedde afgelopen zaterdag om 18.15 uitgebreid aandacht aan het onderzoek, met mensen die door de stapeling worden getroffen, directeur Illya Soffer van Ieder(in) en reacties van politici.

Vijf jaar geleden vond in Den Haag de grote manifestatie Stop de Stapeling plaats. Toen hebben veel politici laten weten dat de stapeling van zorgkosten voor mensen met een beperking en chronisch zieken de spuigaten uitliep en nodig moest stoppen.

Bron: Ieder(in)

Bewaren